Πήλινο επίχρυσο περιδέραιο

με ανάγλυφα δισκάρια, ανθέμια και αγγειόσχημα εξαρτήματα.
Άγνωστης προέλευσης. Μέσα 4ου αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Στ. 729)