Ελεφάντινο γυναικείο ειδώλιο

Από την Πρόσυμνα Άργους. Μέσα 15ου αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NΑΜ Π 6580)

Σώζεται με αξιοθαύμαστη λεπτομέρεια η διακόσμηση της τυπικής για την εποχή πτυχωτής φούστας, πιθανότατα με ραμμένα χρυσά ελάσματα.