Πήλινο αριστουργηματικό αγγείο με τρίχρωμη διακόσμηση

Από το Διμήνι, Θεσσαλία. Νεότερη Νεολιθική Ι, 5300-4800 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π 5922)

Χειροποίητο αγγείο, δημιούργημα εξαιρετικού κεραμέα. Σφαιρικό σώμα, αριστοτεχνικό σχέδιο και απόδοση του βάθους με επάλληλες διακοσμητικές ταινίες δηλώνουν γνώση γεωμετρίας και εικαστική δεινότητα.