Μαρμάρινο αγαλμάτιο κοιμώμενου Έρωτα

Άγνωστης προέλευσης. 2ος αι. μ.Χ.
(EAM/NAΜ Γ5753)

Ο Έρωτας παριστάνεται ως παιδί, με παχουλά σκέλη, να κοιμάται αμέριμνος σε βραχώδη επιφάνεια. Ο μαλλός, η πλεξούδα στη θέση της κεντρικής χωρίστρας, παραπέμπει στην παιδική του ηλικία.