Χρυσό περιδέραιο

με αγγειόσχημα περίαπτα και ρόδακες. Άγνωστης προέλευσης. 6ος- 5ος αι. π.Χ.
(EAM/NAM St. 574)