Πήλινο αγγείο, αποκαλούμενο «κύμβη» ή «σαλτσιέρα»

Από τον τάφο 418 του νεκροταφείου της Χαλανδριανής στη Σύρο.
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ, 2800-2300 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π 5191)

Χαρακτηριστικό σχήμα των μέσων της 3ης χιλιετίας π.Χ., με απροσδιόριστη χρήση, το οποίο απαντά τόσο στις Κυκλάδες όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο πηλός και η όπτηση είναι εξαιρετικής ποιότητας, διαμορφώνοντας λεπτά τοιχώματα.