Κύπελλο διακοσμημένο με κρίνο και κρόκους

Από το Ακρωτήρι Θήρας. 16ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ ΑΚΡ. 505)

Με κόκκινο χρώμα έχουν τονιστεί οι στήμονες και τα περιγράμματα των λουλουδιών. Η διακόσμηση έχει τοποθετηθεί στην πλευρά που παρέμενε ορατή κατά την πόση (ενός δεξιόχειρα), προκειμένου να τέρπεται και η όραση, ταυτόχρονα με τις άλλες αισθήσεις.