Πήλινο ειδώλιο

Από τη Σμύρνη Μ. Ασίας (Συλλογή Μισθού). 175-150 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Α 4998)

Το χέρι της γυναίκας ακουμπά νωχελικά στον γοφό, ενώ ο χιτώνας αποκαλύπτει τον ώμο σαγηνεύοντας τον θεατή.