Πήλινο ειδώλιο Αφροδίτης

Από τη Μύρινα Μικράς Ασίας (Συλλογή Μισθού). 2ος-1ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Α 4960)

Η θεά φορά πέπλο που γλιστρά από τον ώμο, ιμάτιο το οποίο ανασηκώνει με το δεξί χέρι και στεφάνη στα μαλλιά. Μικρός ιματιοφόρος Έρωτας κρατά αλάβαστρο, αγγείο αρωματικών ελαίων. Η μορφή της θεάς αποτελεί παραλλαγή διαδεδομένου αγαλματικού τύπου.