Περιδέραια από χρωματιστούς λίθους

Από την Πάρο, Κυκλάδες.
(ΕΑΜ/NAM Π 4882, Π 4886)

Πρωτοκυκλαδική Ι, 3200-2800 π.Χ. Kοσμήματα με χάντρες που συχνά είχαν συμβολισμούς σχετικούς με τα ουράνια σώματα και τον κύκλο της γονιμότητας.