Μαρμάρινο περίτεχνο αγγείο «καντήλα»

Από την Πάρο, Κυκλάδες. Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδος, 3200-2800 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π 4763)

Το επιβλητικό μέγεθος, η φωτεινότητα του λευκού μαρμάρου, αλλά και η τέχνη της συμμετρίας στην απόδοση του σχήματος, κατατάσσουν τις μαρμάρινες «καντήλες» στα αντικείμενα κύρους της κυκλαδικής κοινωνίας. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως κτερίσματα σε πλούσιες ταφές.