Πήλινο ειδώλιο

Από την Τανάγρα. 260-190 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Α 4589)

Η κόρη, με χιτώνα και ιμάτιο, φορεί θολία στην κεφαλή για προστασία από τον ήλιο.