Βοιωτικό σανιδόσχημο ειδώλιο

Από την Τανάγρα. 575-550 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ A 4009)

Με κατάκοσμο ένδυμα, περιδέραιο με περίαπτα σε σχήμα ροδιού και υψηλό πόλο στην κεφαλή αποδίδονται οι πρώιμες εκφράσεις της γυναικείας φιλαρέσκειας.