Κορμός κούρου

Από την κοίτη του Ιλισού, Αθήνα. Αρχές 5ου αι. π.Χ.
(ΕΑΜ Γ 3687)

Η ανδρική μορφή, με ιμάτιο ριγμένο στη ράχη, αποτελεί ένα από τα λιγοστά παραδείγματα ντυμένων κούρων. Οι περισσότεροι επιχωριάζουν στην Ανατολική Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ιωνία, απ’ όπου έχει δεχθεί επιρροές και το συγκεκριμένο έργο.