Ζώνη πολυποίκιλτη από χρυσό. Άγνωστης προέλευσης

(ανήκει στον «Θησαυρό του Καρπενησίου»). 2ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Στ. 362)

Είναι κατάφορτη από ποικίλα άνθη και καρπούς και ανάμεσά τους κάμπιες, μέλισσες, πτηνά, δελφίνια. γρανάτες, χρωματιστό σμάλτο, γυαλί και κορναλίνης πλαισιώνουν τα μοτίβα στο πολύτιμο αντικείμενο.