Μαρμάρινο άγαλμα Αφροδίτης στον τύπο των Συρακουσών

Από τις Βάιες της Νότιας Ιταλίας. 2ος αι. μ.Χ. (το πρωτότυπο ανάγεται στον 4ο αι. π.Χ).
(EAM/NAΜ Γ3524)

Η θεά παριστάνεται ημίγυμνη, ως νύμφη στο λουτρό, με ιμάτιο τυλιγμένο γύρω από τους γλουτούς της και το δεξί χέρι μπροστά στο στήθος. Ο λαιμός, το κεφάλι και το δεξί χέρι έχουν συμπληρωθεί από τον διάσημο γλύπτη του νεοκλασικισμού Antonio Canova.