Χρυσό διάδημα «Θησαυρού Δημητριάδος»

325-300 π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Στ. 339)

Το διάδημα είναι κατασκευασμένο από σύρμα που αναπτύσσεται ελεύθερα σχηματίζοντας βλαστόσπειρες. Στο μέσον φέρει Ηράκλειο κόμβο με φτερωτό Έρωτα και κρεμαστά εξαρτήματα σε σχήμα ροδιού. Το εξαίρετο αυτό κόσμημα στόλιζε το κεφάλι γυναίκας και την ακολούθησε στο θάνατο.