Ζεύγος χρυσών ενωτίων

Από το Άργος. 650-625 π.Χ.
(EAM/NAM Στ. 309-310)

Η θεά της φύσης στέκεται σε ανεστραμμένο κώνο κρατώντας από τα πόδια δύο λιοντάρια.