Περίαπτο σε σχήμα γυναικείας μορφής

Από τις Μυκήνες. 14ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NΑΜ Π 2946)

Παρά τη μικρή κλίμακα του κοσμήματος, ο καλλιτέχνης απέδωσε το διάδημα της μορφής και τη μακριά κοτσίδα στην πλάτη.