Αργυρό περιδέραιο

Από την Κρήτη. 350-300 π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Χρ.293)

Αποτελείται από κρικοειδείς ψήφους και εξαρτήματα σε σχήμα μυροδόχων αγγείων. Φυσιοκρατικά αποδοσμένοι ρόδακες επιστέφουν τα δύο μικρότερα. Τα αγγειόσχημα εξαρτήματα, παράλληλα με τον διακοσμητικό τους χαρακτήρα, ίσως περιείχαν φαρμακευτικές ουσίες.