Χάλκινο κάτοπτρο με οστέινη λαβή που φέρει
παράσταση γυναικών με σάκους ρόδων

Από τις Μυκήνες, θολωτός τάφος της Κλυταιμνήστρας. 13ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Π 2898)

Οι διαβρωμένοι δίσκοι των μυκηναϊκών κατόπτρων ήσαν κάποτε τα πεδία της αντανάκλασης προσώπων, βλεμμάτων και επιθυμιών, που ζουν αναλλοίωτες έως σήμερα στον καθένα.