Ελεφάντινο κτένι

Από τα Σπάτα Αττικής και την ακρόπολη Μυκηνών. 14ος-13ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ Π 2044, ΕΑΜ Π 2579.1, 2)

Μυκηναϊκά κτένια έχουν βρεθεί σε διάφορους τύπους και μεγέθη, συχνά με περίτεχνη διακόσμηση. Ελάχιστα από αυτά φαίνεται να φορέθηκαν στα μαλλιά, ενώ τα μικρότερα και απλούστερα πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν από άνδρες για τη φροντίδα της γενειάδας.