Γεωμετρική οινοχόη

Από την Παλιά Κοκκινιά, Αττική. Περ. 750 π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Α 18472)

Το αγγείο είναι στολισμένο με πλήθος γεωμετρικών θεμάτων, που καλύπτουν εντελώς την επιφάνειά του σαν υφαντό. Στον ώμο του υπάρχει ζεύγος μαστοειδών αποφύσεων που το μετατρέπει σε ανεικονική υποδήλωση γυναικείου σώματος ντυμένου με πολυτελή ενδύματα.