Πήλινο αγγείο (πρόχους)

με δύο αποφύσεις, σαν οφθαλμούς, στο στόμιο.
Από το Ακρωτήρι Θήρας. Υστεροκυκλαδική Ι, περ. 17ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Ακρ. 1838)

Ο αγγειογράφος αποδίδει με χάρη την κίνηση των υδροβίων πτηνών, τα οποία τοποθετεί σε μια εκτεταμένη ζώνη διακόσμησης, οριοθετημένη από απλές ταινίες.