Φωλεόσχημο αγγείο από στεατίτη λίθο

Από το Ακρωτήρι Θήρας. 16ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Ακρ. 1835)

Η ανάπτυξη των ανάγλυφων φυτικών πετάλων αγκαλιάζει το σώμα του αγγείου, με τον χαρακτηριστικό τρόπο της μακράς μινωικής παράδοσης αυτών των λίθινων αγγείων, που ήταν πολύ αγαπητά στο Αιγαίο της εποχής τους.