Χάλκινη υδρία με πώμα

Από το Παλαιοκαρδίκι Τρικάλων. 540-530 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Χ 18232)

Κατασκευασμένη με ιδιαίτερη επιμέλεια σε κορινθιακό εργαστήριο. Η κάθετη λαβή της έχει μορφή γυμνού νέου (κούρου), ενώ απολήγει σε ανθέμιο, κριάρια και σφίγγες.