Μαρμάρινο αγαλμάτιο Αφροδίτης στον τύπο Λούβρου/Νάπολης

Από το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα στην Επίδαυρο. Α΄ μισό 1ου αι. μ.Χ.
(EAM/NAΜ Γ1811)

Λεπτός χιτώνας κολλάει στο κορμί της Αφροδίτης αναδεικνύοντας επιλεκτικά τα ανατομικά σημεία της θηλυκότητάς της. Το μήλο που κρατάει υπαινίσσεται τη συμμετοχή της στην κρίση του Πάρη. Το πρωτότυπο του τύπου δημιουργήθηκε γύρω στο 420 π.Χ.