Πυξίδα με τέσσερα άλογα στο πώμα

Από το νεκροταφείο του Κεραμεικού στην Αθήνα. 750-735 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Α 17972)

Η μεγάλου μεγέθους πυξίδα, κατάφορτη με γεωμετρικά μοτίβα, είναι πιθανή ένδειξη της ανώτερης κοινωνικής τάξης του κατόχου, αφού τα άλογα στη θέση της λαβής υποδηλώνουν κύρος και πλούτο.