Ζεύγος χρυσών ταινιωτών ενωτίων

με συρματερή και κοκκιδωτή διακόσμηση, πλοχμούς και σπείρες.
Από τη Μακεδονία. 550-500 π.Χ.
(EAM/NAM Στ. 175)