Τμήμα μαρμάρινου ιματίου της Δέσποινας

με ανάγλυφη διακόσμηση. Από τον ναό των Μεγάλων Θεαινών, Δήμητρας και Δέσποινας, στη Λυκόσουρα της Αρκαδίας. Αρχές 2ου αι. π.Χ.
(ΕΑΜ Γ1737)

Το ένδυμα αποτελεί απομίμηση βαρύτιμου υφαντού ή κεντητού υφάσματος, που διακοσμείται με μικρογραφικές ζωφόρους μυθολογικών μορφών και ζώων σε επάλληλες ζώνες. Κυριαρχεί στο πάνω μέρος παράσταση θαλάσσιου θιάσου.