Χρυσά κοσμήματα

Άγνωστης προέλευσης. Τελική Νεολιθική, 4500-3300 π.Χ.
(EAM/NAM Π 16683, Π 23324, Π 16686, Π 23325, Π 16689, Π 16690, Π 16691)

Δισκία, ρόμβοι και ταινίες ράβονταν πάνω στα ενδύματα για να τα στολίσουν στη ζωή ή στον θάνατο, ενώ οι χάντρες σχημάτιζαν περιδέραια.