Κρίκοι από θαλάσσιο όστρεο

Από το Διμήνι Θεσσαλίας. Νεότερη Νεολιθική Ι, 4800-4500 π.Χ.
(EAM/NAM Π 16625, Π 6007.4-6)

Από το όστρεο spondylus gaederopus κατασκευάζονταν βραχιόλια, κρίκοι για τους αστραγάλους ή τα μαλλιά και ζώνες ενδυμάτων.