Πήλινο αττικό ερυθρόμορφο επίνητρο, του Ζωγράφου της Ερέτριας

Από την Ερέτρια Ευβοίας. 425-420 π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Α1629)

Μυθικές γαμήλιες παραστάσεις εικονίζονται στις μακριές πλευρές, ενώ ξεχωρίζει σε ομορφιά, η προτομή της Αφροδίτης ή Νύμφης στο καμπύλο τμήμα του επίνητρου . H Άλκηστις εικονίζεται στο νυφικό θάλαμο, μετά τον γάμο της. Στην άλλη πλευρά εικονίζεται η Αρμονία, κόρη του Άρη και της Αφροδίτης, σύζυγος του Κάδμου, πριν από τον γάμο της. Στα αριστερά η Αφροδίτη περιεργάζεται ένα νυφικό περιδέραιο που της προσφέρει ο Έρωτας, ενώ ο Ίμερος πιο πέρα προσφέρει στην Ήβη αμφορίσκο με άρωμα. Στη στενή ζώνη, εικονίζονται σκηνές από το μύθο της αρπαγής της Θέτιδας από τον Πηλέα.