Ζεύγος χρυσών ενωτίων
(σκουλαρικιών)

Από τάφο στην Ανάβυσσο Αττικής. 800-750 π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Χρ.1519)