Αττικός ερυθρόμορφος αμφορέας

Άγνωστης προέλευσης. 400-390 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Α 15113)

Η μυθική ηρωίδα Αταλάντη φορεί κατάκοσμο κοντό χιτώνα, βραχιόλια, σκουλαρίκια και διάδημα στα μαζεμένα σε κόρυμβο μαλλιά.