Αττικός ερυθρόμορφος δίνος

Tου Ζωγράφου του Δίνου. Από την Αθήνα (στην περιοχή της Ιεράς Οδού). 420-410 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Α 14500)

Απεικονίζεται ο θεός Διόνυσος με τον θίασό του, σατύρους και μαινάδες, σε εκστατικό χορό. Ο θύρσος, το σύμβολό του, κυριαρχεί στην παράσταση, δηλώνοντας την παντοδυναμία του θεού, που καταλύει με ιερή φρενίτιδα όποιον δεν του παραδίδεται. Τα ζώα δηλώνουν την αρχέγονη σύνδεσή του θεού της αμπέλου με τη Φύση.