Αττική ερυθρόμορφη πελίκη

στην τεχνοτροπία του Ζωγράφου του Νικοξένου. Από την Αίγινα. Γύρω στα 500 π.Χ.
(EAM/ΝΑΜ A 1425)

Στη μία πλευρά, γυμνή γυναίκα, κρατώντας χτένι στο αριστερό της χέρι, λούζεται σε προστώο κρήνης. Στην άλλη πλευρά οπλίτης.