Ερυθρόμορφη κύλικα

Από την Βοιωτία. 500-490. π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Α 1409)

Στο εσωτερικό παριστάνεται νέος γυμνός, στεφανωμένος, να καθαρίζει τα χέρια του σε μεγάλη λεκάνη που στηρίζει στον μηρό του, ενώ η άκρη της ακουμπάει σε νοητό τοίχο. Ατομικά φορητά αγγεία χρησιμοποιούνταν για την καθαριότητα και συνδέονται με τη ζωή των νέων στο Γυμνάσιο.