Βοιωτικός ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας με πώμα

Από τη Βοιωτία. 420-410 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ A 1383)

Μέσα στη νύχτα η Ηώς ηνιοχεί το άρμα της πάνω από τη θάλασσα. Η θεά της αυγής, στην οποία δείχνει το δρόμο ο Ερμής, σηματοδοτεί τη διαδοχή της νύχτας και της ημέρας, καθώς το σκοτάδι δίνει τη θέση του στο φως.