Αττικός ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας

Γύρω στα 340-330 π.Χ. Από τη Συλλογή Λάμπρου.
(EAM/NAM A 12545)

Στο αγγείο εικονογραφείται το μυθολογικό επεισόδιο της κρίσης του Πάρη και συνδυάζονται θέματα ομορφιάς και διονυσιακής ευωχίας. Εικονίζεται ο Πάρης, η Αθηνά και η Ήρα, αποκαλυπτόμενη και σκηπτροφόρος. Πίσω από τον Πάρη, ο Ερμής και η αποκαλυπτόμενη Αφροδίτη. Έρωτας και Νίκη πετούν. Στην άλλη πλευρά του αγγείου εικονίζονται χορευτές Σάτυροι και Μαινάδα με τύμπανο.