Λευκή λήκυθος

Από τη Βοιωτία. 500-490 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Α 12271)

H επιγραφή ΗΙΡΙΝΟΝ, χαραγμένη στο χείλος του αγγείου, δηλώνει τον προορισμό του. Σε αυτό φυλασσόταν ένα άρωμα ευρέως διαδεδομένο στην αρχαιότητα, με μεγάλη διάρκεια και εύκολο στην παρασκευή του. Η χρήση του ήταν και φαρμακευτική.