Χρυσό δακτυλίδι

Από τη Γαβαλού Αιτωλίας. 200-150 π.Χ.
(EAM/NAM Χρ. 801)

Στον δακτυλιόλιθο από κορναλίνη παριστάνεται Μούσα ή Μαινάδα που κρατά θύρσο και προσωπείο.