Χρυσό περιδέραιο

Με εξαρτήματα σε σχήμα βελανιδιάς και δάφνης. Στο κέντρο ταυρόσχημα περίαπτο.
Από τάφο στην Ερέτρια. 500-475 π.Χ.
(EAM/NAM Χρ.10)