Πήλινο ειδώλιο Έρωτα

Από τη Μύρινα της Μικράς Ασίας. 2ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Α 5114)

O φτερωτός Έρωτας φοράει περίαμμα - φυλακτό χιαστί στον άνω κορμό. Από τον κύκλο των θεών με περίαμμα απεικονίζονται ο Έρωτας, η Αφροδίτη, η Άρτεμις, η Αθηνά και ο Αρποκράτης, όπως και η προσωποποίηση της Νίκης, ενώ από τον κόσμο των θνητών, γυναίκες και παιδιά.