Λήκυθος με προτομή Αφροδίτης αναδυομένης

Από την Τανάγρα Βοιωτίας. 400-375 π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Α 2060)