Αττική ερυθρόμορφη λήκυθος με παράσταση στολισμένης γυναίκας

Από την Αθήνα. 425-420 π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM A 13753)