Πήλινο ειδώλιο Αφροδίτης που κρατεί πτυκτό κάτοπτρο

Από τη Λακωνία (Γέρακας Μονεμβασιάς). 2ος-1ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Α 13700)

Η θεά του Έρωτα καθρεφτίζει το πρόσωπό της σε έναν καθρέφτη με κάλυμμα. Είναι σχεδόν γυμνή εκτός από το ιμάτιο που συγκρατεί χαλαρά στο ύψος των μηρών της, του κεκρύφαλου, που καλύπτει τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, και των κοσμημάτων της.