Αττική ερυθρόμορφη πυξίδα

Από την Ερέτρια. 380-360 π.Χ.
(ΕΑΜ/NAM Α 1325)

Γυναίκα, πιθανώς νύφη, ανασηκώνει τμήμα του ιματίου της στη χειρονομία της ἀνακάλυψης, φανερώνοντας την ομορφιά και τη γυναικεία χάρη της στον μέλλοντα σύζυγό της. Ένας νεαρός άνδρας τής προσφέρει περιδέραιο, ενώ ακολουθούν έρωτες και γυναίκες με κιβωτίδια, κάτοπτρο και ταινίες.