Αττικός ερυθρόμορφος γαμικός λέβης

Του Ζωγράφου των Αθηνών 1370. Άγνωστης προέλευσης. 350-325 π.Χ.
(ΕΑΜ/ΝΑΜ Α 12526)

Ο στολισμός της νύφης ή η προσφορά των γαμήλιων δώρων (ἐπαύλια). Η ιδεατή γυναικεία ομορφιά προβάλλεται στη στολισμένη με χρυσά κοσμήματα νύφη, ενώ τον ευγονικό χαρακτήρα της παράστασης τονίζουν οι δύο Έρωτες και οι δύο ιπτάμενες Νίκες που πλαισιώνουν το κεντρικό θέμα.