Χάλκινες περόνες με κεφαλή από ορεία κρύσταλλο

Από τον Ταφικό Κύκλο Α των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ.
(ΕΑΜ/NΑΜ Π 9178, NΑΜ Π 102)

Οι περόνες ενδυμασίας αυτού του τύπου χαρακτηρίζουν τις πρώτες γενιές των Μυκηναίων ευγενών και πιθανότατα φορέθηκαν σε ειδικές περιστάσεις. H μία έχει συνδεθεί και με τη χρήση οπίου, εξαιτίας του σχήματός της που θυμίζει ανεστραμμένη κάψα παπαρούνας.